Změny v dani z nabytí nemovitosti od 1.11.2019

7.11. 2019Sarka

Daň z nabytí nemovitých věcí se stala v posledních týdnech často probíraným tématem. Senátoři navrhli úplné zrušení této daně. Poslanecká sněmovna je ale přehlasovala. Daň se proto bude vybírat i nadále. Rozšíří se ovšem okruh osob, které budou od této daně osvobozeny.

Současné osvobození od daně

Od daně z nabytí nemovitých věcí je nyní ze zákona osvobozeno první úplatné nabytí vlastnického práva, a to k:

  • pozemku nebo právu stavby, jejichž součástí je dokončená nebo užívaná stavba rodinného domu,
  • k dokončené nebo užívané stavbě rodinného domu,
  • k dokončené nebo užívané jednotce v bytovém domě, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru.

Nové osvobození od daně

Novela zákona výslovně uvádí, že od daně z nabytí nemovitých věcí je osvobozeno též první úplatné nabytí vlastnického práva k jednotce v rodinném domě.

Novela zákonného opatření vstoupí v platnost začátkem listopadu 2019 a aplikovat se bude moci pouze na případy, kdy dojde k nabytí vlastnického práva k nemovité věci od 1. listopadu 2019 a později.

Na případy, u kterých vzniknou právní účinky vkladu do katastru nemovitostí do 31. října 2019, se novela nebude vztahovat.

Důvody pro rozšíření osvobození

Důvodem tohoto rozšířeného osvobození od daně je vymezování bytových jednotek v rodinných domech. Rozdělení rodinných domů na jednotky se v posledních letech stává mezi developery stále populárnější formou, jak splnit či obejít stavební uzávěry obcí pro stavbu bytových domů v určitých oblastech.

Existují dokonce lokality, kde je povolena pouze stavba rodinných domů, a právě zde by některé skupiny obyvatel neměly možnost zakoupit si nemovitost, ze které se daň odvádět nemusí.

Více o dani z nabytí najdete v mém předchozím článku – Daň z nabytí nemovitostí – vše, co potřebujete vědět.

Zdroj: gpf.cz